Oracle tnsnames.ora workaround

, by  Valentin Murariu

Te afli Óntr-o companie care lucrează cu DB-uri Oracle, dar unele instanţe nu sunt declarate/introduse in tnsnames.ora, din motive - de exemplu - de securitate prin obscuritate, sau mai ştiu eu care.

Tu ai Ón schimb tot ce Óţi trebuie:
- nume maşină/IP unde rulează instanţă
- portul
- numele instanţei
- user / password

numai posibilitatea de a edita tnsname.ora, nu.

Soluţia de a putea să te conectezi cu sqlplus este simplissimă:

sqlplus reader@(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.16.168.12)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = oss)(SERVER = DEDICATED)))

SQL*Plus: Release 9.2.0.5.0 - Production on Thu Feb 11 12:59:27 2010

Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.

Enter password: xxxxx

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Data Mining and Real Application Testing options

SQL>

unde:
- reader este user-ul
- (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.19.198.61)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = oss)(SERVER = DEDICATED))) este echivalentul alias-ul din tnsname.ora şi conţine: IP, port, nume instanţă.

După aceea, dăm drumul la SQL-uri.

Notă: chestia merge la fel de bine şi cu TOAD.

Mersi MMO pentru tip !