Antisemitism şi antisionism

, by  Valentin Murariu

Unui coleg i s-a făcut ’milă’ de mine şi mi-a explicat seminificaţia cuvintelor antisemitism şi antisionism. Am aprofundat un pic cuvintele spuse de el şi am căutat pe net mai multă informaţie:

an·ti-Sem·i·tism

- Hostility toward or prejudice against Jews or Judaism.
- Discrimination against Jews.

Traducere liberă: ostilitate īmpotriva evreilor sau religiei iudaice (mozaice). Discriminare īmpotriva evreilor.

Zi·on·ism

- A Jewish movement that arose in the late 19th century in response to growing anti-Semitism and sought to reestablish a Jewish homeland in Palestine. Modern Zionism is concerned with the support and development of the state of Israel.

Traducere liberă: o mişcare evreiască din ultima parte a secolului XIX care răspundea la o atmosferă antisemitică ambiantă din ce īn ce mai grea, şi care căuta să restabiliească o patrie evreiască īn Palestina. Sionismul modern este, deci, preocupat cu suportul şi dezvoltarea statului Israel.


Un articol interesant pe temă l-am găsit pe site-ul Uniunii mondiale a studenţilor evrei la http://www.wujs.org.il/activist/cam.... La fel de interesant este un articol polemic pe tema dreptului la existenţă a statului Israel la http://www.wujs.org.il/activist/cam....

Am considerat important să anunţ lumii că sunt mai dumirit acum: dacă sunt impotriva acţiunilor pe care Israelul le īntreprinde īmpotriva palestinienilor īnseamă că sunt antisionist dar nu īn mod necesar antisemit. Această confuzie pare e fi foarte folosită īn ziua de azi - cui o folosi oare acest mod de a identifica cele două noţiuni cu anitsemitismul ?